fbpx

Sprememba namembnosti

Junija 2018 je slovenska zakonodaja sprejela nove zakone glede sprememb namembnosti objekta.

Pri AAb smo vam na voljo za vodenje celotnega upravnega postopka, ki ga zajemata dva glavna koraka; s prvim preverimo, ali je vašemu objektu možno spremeniti njegovo namembnost, saj obstajajo pravne in tehnične omejitve, ki lahko onemogočijo spemembe. Z drugim pa pripravimo celotno upravno-tehnično dokumentacijo za oddajo vloge in v celimo vodimo upravni postopek vse do pridobitve pravnomočne odločbe o spremembi namembnosti.

Koraki pri sodelovanju z AAb

Z VAMI PRI VSAKEM KORAKU

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh opisanih korakih, od priprave prvih idejnih zasnov, do pridobitve uporabnega dovoljenja.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl