fbpx

This website and its content is copyright of AtelierAbroad - © AtelierAbroad 2020. All rights reserved.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited.

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Sprememba namembnosti

Junija 2018 je slovenska zakonodaja sprejela nove zakone glede sprememb namembnosti objekta.

Pri AAb smo vam na voljo za vodenje celotnega upravnega postopka, ki ga zajemata dva glavna koraka; s prvim preverimo, ali je vašemu objektu možno spremeniti njegovo namembnost, saj obstajajo pravne in tehnične omejitve, ki lahko onemogočijo spemembe. Z drugim pa pripravimo celotno upravno-tehnično dokumentacijo za oddajo vloge in v celimo vodimo upravni postopek vse do pridobitve pravnomočne odločbe o spremembi namembnosti.

Koraki pri sodelovanju z AAb

1. Predpriprava na spremembo namembnosti

Cilj: poročilo in izdaja Mnenja o možnosti spremembe namembnosti objekta

Vsebina faze:

  • pregled obstoječe dokumetacije
  • pregled projektnih pogojev
  • priprava poročila in izdaja Mnenja o možnosti spremembe namembnosti objekta

2. Sprememba namembnosti objekta

Cilj: pridobitev pravnomočne odločbe o namembnosti objekta

Vsebina faze:

  • ogled lokacije in posnetek stanja
  • priprava upravno-tehnične dokumentacije za spremembo namembnosti objekta
  • pridobitev mnenj pristojnih mnenjedajalcev
  • priprava vodilne mape
  • oddaja vloge na pristojno upravno enoto
  • vodenje postopka na upravni enoti do pridobitve pravnomočnega spremembe namembnosti

Z VAMI PRI VSAKEM KORAKU

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh opisanih korakih, od priprave prvih idejnih zasnov, do pridobitve uporabnega dovoljenja.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelierabroad/atelierabroad.archi/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl