fbpx

Rekonstrukcija

Rekonstrukcija je poleg novogradnje eden izmed najobsežnejših arhitekturnih posegov, kar se odraža tako na njeni široki vsebini faz kot na njenem časovnem okvirju. Pod prenove štejemo "... spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegovE izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo." (Vir: 3. člen Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017))

Sestavlja jo 5. glavnih arhitekturnih faz, ki zajemajo širok nabor obveznih in dodatnih podvsebin.

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh korakih, od priprave prvih idejnih zasnov in pridobitve gradbenega dovoljenja do priprave načrtov za gradnjo in nadzora pri izvedbi ter sodelovanju do izvedenega, vseljivega objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja.

POTEK PRENOVE SKOZI 5 FAZ

PRIMERI PROJEKTOV PRENOVE

Z VAMI PRI VSAKEM KORAKU

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh opisanih korakih, od priprave prvih idejnih zasnov, do zaključka prenove in vselitve.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl