fbpx

Učilnica 2050

Projektni podatki

Lokacija: Ljubljana, SI
Kategorija: Javne zgradbe
Kvadratura: 60 m2
Leto izvedbe: 2021
Naročnik: Zavod RS za šolstvo
Status: Natečaj – 3. mesto
Sodelujoči:
Tjaša Plavec, m.i.a.
Matic Mohar, m.i.a.
Katja Orehek, štud. arh.
David Pavliha, štud. arh.
Simona Nikolovska, štud. arh.

OPIS PROJEKTA

Pri snovanju koncepta smo se vrnili v naše šolske klopi ter izhajali iz lastnih izkušenj. Ugotovili smo, da se pohištvo naših šol le stežka prilagaja vsakodnevnim potrebam in vse bolj sodobnim pedagoškim praksam. Odgovor smo iskali v univerzalnosti. Razvili smo Lupino UU (Univerzalna Učna Lupina), ki se prilagaja različnim načinom dela v razredu. To dosegamo s pohištvom, ki se sistemsko odpre in zloži v lupino učilnice.

Lupina je sestavljena iz tal, dveh sten in stropa. Univerzalna lupina odgovarja na potrebe učnega procesa. Bočni stranici sta prosti kar omogoča postavitev v vsak standarden prostor učilnice.

V omari je prostor za multimedijsko opremo ter shranjevanje pedagoških potrebščin. Nasproti nje se nahaja omara, namenjena shranjevanju potrebščin učencev in iger, ki jih izvlečemo iz omare in enostavno sestavimo. Glede na starost uporabnikov je vgradne igre možno prilagajati (npr. namizni tenis, igralne table, itd.)

Razčlenjenost stropa nam omogoča akustično ustreznost učilnice. Raster stropa in mreže miz se ujemata. Nad vsako mizo je enako velika svetilna površina, kar omogoča ustrezno umetno osvetlitev. Iz stropa je po potrebi možno spustiti tudi večje projekcijsko platno.

Gradnika naše učilnice sta univerzalnost in prilagodljivost. Prihodnosti ne moremo napovedati. Zagotovo pa je, da prizanese le tistim, ki so zmožni prilagoditve.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off
sl