fbpx

Strateški razvoj Prebold

PROJEKTNI PODATKI

Lokacija:  Prebold, SI
Kategorija: Javni program, urbanistična zasnova
Kvadratura: 2.500 m2
Leto izvedbe: 2021
Naročnik: Občina Prebold
Status: Idejna zasnova
Sodelujoči:
Tjaša Plavec, m.i.a.
Matic Mohar, m.i.a.
Sanja Djurdjević, d.i.a.u.
Katja Orehek, štud. arh.

OPIS PROJEKTA

Namen projekta, naročenega s strani občine Prebold, je predstavljal preučitev obstoječe strukture morfologije naselja in programa, prepoznati prednosti in pomankljivosti občine ter prikazati rešitve za boljše delovanje in razvoj občine. Cilj projekta je bilo oblikovanje strateških variant razvoja naselja Prebold.

Občina leži na južnem robu Spodnje Savinjske doline in je sestavljena iz osmih manjših naselij, ki skupaj predstavljajo priblžno 5.100 prebivalcev in merijo okoli 41 km2.

Dve tretjini občine predstavljajo zelena, gozdna neokrnjena območja, preko katerih je tudi možno vzpenjanje do bližnjih vrhov: Tolsti vrh, Reška planina in Mazlica. Severni del občine je omejen z regionalno cesto Ljubljana – Celje. Center in sedež občine predstavlja naselje Prebold. Prve poselitve segajo v srednji vek, ko se je prvotno naselje razvilo pod gradom Liebenstein, ki je kasneje propadel. Njegovo mesto je v času renesanse nadomestila graščina Prebold, ki stoji še danes. Prvi razvoji in napredki pa se v naselju začnejo kazati v času industrializacije v 19. stoletju, ko je bila od 1842 ustanovljena tekstilna industrija. Naselje Prebold danes predstavlja približno 1.700 prebivalcev in meri 2,2 km2.

Pri določitvi strateškega razvoja na vplivnem območju smo upoštevali fizične značilnosti zemljišč, lego lokacije, infrastrukturno opremljenost in socialno – ekonomske pogoje, s čimer smo razvili ravojno strategijo s poudarkom na razvoju funkcionalnih rešitev, prilagojenih na trenutno demografsko sliko občine Prebold.

Slovensko podeželje je za ustrezno in ugodno bivanje starejših ljudi, zaradi slabe infrastrukture in pomanjkanja priložnosti za inovativne pristope dviga kakovosti življenja v poznih letih, precej podhranjeno. Kljub temu, da se v naselju Prebold sicer nahaja dom starejših, medgeneracijski center, ter Zdravstveni dom Prebold, je infrastruktura, prilagojena starejšim in gibalno oviranim osebam preskopa. Varne in zanesljive povezave, skupaj z raznolikostjo programov namreč močno vzpodbujajo samostojnost in starejšim ljudem dajejo občutek svobode in dostojanstva.

Kot odgovor na slabo demografsko sliko in posledično staranje celotne občine Prebold, predlagamo reševanje sistemskega problema tako, da okolico prilagodimo starejšim osebam, s povečanjem in izboljšanjem že ponujenega programa namenjenega starejšim ter dodajanjem zanimivih in atraktivnih dejavnosti, ki bi izboljšale kvaliteto življenja.

Turizem je v zadnjih šesdesetih letih postal najhitrejše rastoča gospodarska panoga, ki ustvarja skoraj 10% svetovnega BDP in nudi zaposlitev več sto miljonov ljudi. Slovenska turistična organizacija napoveduje rast mednarodnega obiska po 3,8- odstotni stopnji letos, kar bi v leto 2030 doseglo rekordno število 1.800 milijonov. Turizem je ključnega pomena za zagotovitev dolgoročnega in trajnostnega razvoja območja. Glavni motiv za potovanja so počitnice, rekreacija in raznolike oblike postoročnih aktivnosti. V zadnjih letih pa se krepijo krajši vikendi, še posebaj mestni turizem. V Sloveniji primanjkuje naložb v pomembnih degradiranih in potencialnih območjih, kot trajnostna naložba v novo, visokakovostno nastanitev in turistično infrastrukturo. V Občini Prebold primanjkujejo predvsem nastanitveni objekti in program/produkti, ki bi turiste prepričale, da ostanejo. Občina Prebold ima prav tako slabo prepoznavnost v domačem in mednarodnem prostoru ter slabo ponudbo delovnih mest lokalnemu prebivalstvu.

Velik del turistov predstavlja prebivalstvo starejše od 60 let, ki bi naj leta 2050 zajemali več kot 20% svetovnega prebivalstva. Atraktivne ponudbe za to starostno skupino so predvsem prilagojeni turistični produkti in storitve, ki temeljijo na zdravju, sprostitvi in preprostejše aktivnosti. Poleg starejše generacije velik del turistov predstavljajo milenijci, ki bi naj do leta 2025 obsegali 50% vseh potnikov. Med najpogostejše razloge za potovanje te generacije so: raziskovanje, interakcija in čustveno doživetje.

Pomembnejše streteške potrebe so tako; večje nočitvene kapacitete, širitev rekreativnih površin in zagotavljanje rekreativnih objektov, trajnostni pristopi za oblikovanje turistične ponudbe, ohranjanje narave, trajnostne gradnje ter zelenih programov, modernizacija mesta z vključevanjem sodobne tehnologije za zagotavljanje boljšega doživetja turistov ter večja gostinska ponudba.

Predlog urbanistične ureditve se navezuje na povečanje ter oblikovanje kakovostnejših zunanjih javnih površin, ki narekujejo formiranje javnega življenja.

Vpadnica v Prebold, ki prečka reko Bolsko, z zamikom poudari promenado/tržnico, ki se prav tako nahaja neposredno nad reko in deluje kot večnamenski prostor, ki Prebold približa reki. Prva veduta ob prihodu tako postane prijetnejša in poudarja identiteto Prebolda. Izbor petkotnikov izhaja iz obstoječih urbanističnih elementov, ki se pojavijo znotraj naselja ter nagovarjajo bogato zgodovino čebelarstva v občini.

Na pobočju pod graščino se predvidijo manjše turistične nastanitve, ki sledijo širšemu oblikovalnemu jeziku strategije. Kljub zgoščenosti objektov, ima vsaka izmed nastanitev možnost intimnejšega zunanjega prostora znotraj atrijev. Tako turistično naselje omogoča bolj umirjeno bivanje, med tem ko skupna ploščad, ki objekte povezuje dopušča možnost bolj javne narave naselja, v obliki skupnih aktivnosti.

Občinski objekt se nahaja na novi lokaciji, bližje obstoječi osnovni šoli in vrtcu. Je bolj zadržan, s predvidenim odprtim pritličjem, ki omogoča komuniciranje med notranjim javnejšim programom ter spremljajočo ploščadjo namenjeno občanom. To ponovno sestavljajo petkotniki, ki z dviganjem in spuščanjem omogočajo  integracijo urbanega pohištva v geometrijo tlaka. Tako klopi, odri ter drevesne zasaditve postanejo del ploščadi.

Z vpeljavo novih arhitekturnih intervencij, predlaganih v Strateškem razvoju, obisk občine Prebold postane interaktivno doživetje s poudarkom na sobivanju tretje generacije in aktivnega turizma.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off
sl