fbpx

Osnovna šola Mala Kolezija

PROJEKTNI PODATKI

Lokacija: Ljubljana, SLO
Kategorija: Javna arhitektura
Kvadratura: 55.031,00 m2
Leto izvedbe: 2021
Naročnik: ZAPS – Zbornica Za Arhitekturo In Prostor Slovenije
Status: Natečajni projekt – Osnovna šola Mala Kolezija
Sodelujoči:
Tjaša Plavec, mag. inž. arh.
Katja Orehek, štud. arh.
Rok Božič, štud. arh.
Leonardo Baron, M.Sc.

OPIS PROJEKTA

Natečajni predlog odgovarja na prostorsko stisko Osnovne šole Kolezija z novogradnjo sodobnih pedagoških prostorov, ki učencem in učenkam nudijo večplastne ambiente za zagotavljanje sproščenega, odprtega in interaktivnega vzdušja, obenem pa ustvarja vzpostavitev prostorskih pogojev za umirjanje ter koncentracijo otrok, ki omogočajo naraven prehod v 45 minuti pouk.

Preko dveh različnih principov oblikovanja natečajni predlog ustvarja dva jasna okolja; v okviru bloka A okolje znanja, ter v okviru bloka B okolje igre.

Namen natečajnega predloga je za najmlajše učence in učenke ustvariti prijazno in spodbujajočo atmosfero (blok B) ter prijazno in pomirjujoče okolje za učenje (blok A).

Novi prostori Osnovne šole Kolezija kljub svoji dualni materializacijI delujejo kot koherentna funkcionalna celota.

Prvi stik s šolo se predvidi na vzhodu lokacije v okviru bloka B, ki ga uokvirjata vhodno dvorišče z novo urejeno prometno zasnovo in odprt zeleni park na zahodu.

Centralno umeščene vertikalne komunikacije omogočajo jasen prehod v zgornje nadstropje. V popoldanskem času se zunanji obiskovalci športne dvorane, situirane v etaži severnega bloka A sprehodijo po glavnem stopniščem, pri čemer se s pomočjo drsnih panelov privatnejše predele šole zapre in s tem omogoči tudi potencialno dvojno rabo vhodne avle.

V neposredni bližini avle je predvideno tudi dvigalo za gibalno ovirane obiskovalce objekta, ki ima opcijo individualnega izstopa na prostor ter privat dostop preko gospodarskega dvorišča.

Severni del lokacije je programsko zasnovan za gospodarske potrebe šole, v stiku z vhodno avlo bloka B, pa se na prostor jedilnice navezuje zaklonišče.

Učenci in učenke so intuitivno povabljeni v vstop v južni del šole preko bloka B, ki se razteza v svoji enoviti materilanosti in odpira proti zahodnemu parku. Hibridni prehod iz bloka A v južni blok B, ki s svojo južno lego zagotavlja optimalno osvetlitev vseh učilnic, je predviden v okviru multifunkcijskega prostora predučilnic, ki vsaki matični učilnici omogočajo povečavo svojih učnih prostorov za 24 dodatnih kvadratnih metrov. Prostorska povečava omogoča pedagogom in pedagoginjam regulacijo osvetlitve svoje učilnice in raznoliko izvajajanje pouka. Povečave posamičnih učilnic ne ovirajo ostalih horizontalnih komunikacijskih povezav.

V osrčju bloka B je situirana prehodna knjižnica, ki ima s pomočjo enakih drsnih panelov odprt in igriv duh. Dodatno svetlobo prejema preko dvovišinskega prostora z večjo stekleno odprtino, ki obenem pripomore h energijski učinkovitosi objekta.

V etaži objekta se v okviru bloka B razvrstijo prostori za osebje, z osredjo zbornico v južnem osrčju, ki s svojimi steklenimi površinami omogoča indirekten pregled nad igro in doganjem v šoli.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off
sl