fbpx

Hiša z razgledom

PROJEKTNI PODATKI

Lokacija:  Videm, SI
Kategorija: Stanovanjska arhitektura
Kvadratura: 250 m2
Leto izvedbe: 2021
Naročnik: Privat
Status: V izvedbi
Sodelujoči:
Tjaša Plavec, m.i.a.
Matic Mohar, m.i.a.
Rok Božić, štud. arh.

OPIS PROJEKTA

Z večanjem družine je obstoječa samostoječa hiša uporabnikom postala tesna, zato se je večgeneracijska družina odločila za moderno dozidavo, ki sledi obstoječi morfologiji in se z novo, energetsko učinkovitejšo, fasado z obstoječim objektom poveže v koherentno celoto. Predvidi se nov vhod v objekt skozi stekleno stopnišče, ki služi kot osrednji center vertikalnih komunikacij, obenem pa postane pomemben toplotni vir, s katerim se napaja obstoječ in novi del objekta.

V dozidanem delu objekta se predvidi tudi nova prometna ureditev ter nov priklop na javno cesto. Neraven teren omogoča polkleten prostor za dva garažirana parkirna mesta, preko katerega se dostopa do glavnega vhoda. V etažah se razprostirajo nove kuhinjske površine ter dodatne dnevno bivalne površine, ki se proti zahodu odpirajo na prostrane zelene površine. Izkoriščena je tudi mansarda, kjer se nahajajo novi spalni prostori.

Materialna obleka novega objekta je klasična silikatna fasada, v katero so vpete velike okenske odprtine z dinamičnimi unikatnimi panelnimi zastori. Motorno pomični, so izdelani iz nerjaveče pločevine z rasterskimi vrezanimi odprtinami, preko katerih svetloba pronica v prostor s teksturno igro žarkov. Pojavijo se tudi na osrednjem stopnišču in izbranih obstoječih odprtinah in s tem zaokrožijo novogradnjo v teksturno zaokroženo celoto.

Notranje oblikovanje sledi aktualnim smernicam in trenutnim trendom; široko profilni parket, v temnejših odtenkih z minimalističnimi in velikopoteznimi prostorskimi kompozicijami, ki ustvarjajo odprte dnevno-bivalne prostore.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off
sl