fbpx

HIŠA V NARAVI

Velike Lašče, Slovenija

PROJEKTNI PODATKI

Lokacija: Velike Lašče, SI
Kategorija: Stanovanjska arhitektura
Kvadratura: 180 m2
Leto projekta: 2020
Stranka: Privat
Stanje: V gradnji

Sodelujoči:
Tjaša Plavec, m.i.a.
Matic Mohar, m.i.a.
Katja Orehek, štud. arh.
Sanel Fazlić, štud. arh

OPIS PROJEKTA

Velike Lašče se prvič omenjajo leta 1145 v listini oglejskega patriarha Peregrina, ustanovitelja stiškega samostana, kot »villa Lasis«. Pristavo v Laščah je stiškemu samostanu podaril eden izmed gospodov Višnjegorskih.

 

Latinski izraz villa pomeni velika kmetija, bivalno-gospodarski objekt opulentnih vaščanov. V zgodovinskem duhu se novograjeni objekt, usmerjen proti kmetijskim površinam, v daljavi pa se mu odpira pogled na gozdne površine, prilega pomenu villa, obenem pa se smotrno volumetrično zameji.

 

Konceptualno oblikovanje notranje razporeditve prostorov izhaja iz priznavanja okoliških naravnih vrednost in težnji h orientaciji glavnih prostorov proti najbolj kvalitetnim razgledom.

 

Razgibana mikrolokacija zahteva da se prva etaža organizira poglobljeno v teren s severno fasado. Centralno se forma objekta izvleče proti vzhodu, s čimer se prostori lahko karseda navežejo na zeleno naravo.

 

Sredinska etaža se nameni izključno bivanju družine. Celovit odprt prostor namenjen za druženje nosi svoje srce v razprostrani odprti jedilnici, kjer se bo družina zbirala in preživljala svoje večere.Več kot 6metrov dolga svetla kuhinja je

 

V najvišji, mansardni etaži se umestijo spalni prostor z veliko družinsko kopalnico, ki ostaja v stilskem vzdušju celotnega doma. Vse iz tretje etaže se kopalnica poveže s pritličjem preko vertikalnega jaška, ki služi kot direktna povezava s pralnico.

 

Vsaka izmed spalnih sob ima svoj balkon in s tem poudarek na razgledu. Prostori so mehko povezani preko ekonomičnega kratkega hodnika, med seboj pa ločeni z zvočno izolativnimi mavčno-kartonskimi ploščami. Materialnost najvišje etaže je izvemši kopalnice predvidena v nežnejših tonih, svetla ribja kost v tlaku pa dodaja prostorom neinvazivno teksturiranost.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off
sl