fbpx

Novogradnja

»Novogradnja je gradnja, katere posledica je novozgrajeni objekt1 ali prizidava2; za novogradnjo se štejeta tudi objekt ali prizidava, ki sta zgrajena brez predpisanih dovoljenj.«

1 Novo zgrajen objekt je objekt, ki je popolnoma zgrajen na novo in prej ni obstajal.
2 Prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri.«

Vir: 3. člen Gradbenega zakona – Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)

Novogradnja je eden izmed najobsežnejših arhitekturnih posegov v prostor, kar se odraža tako na njeni široki vsebini faz kot na njenem časovnem okvirju.

Sestavlja jo 6. glavnih arhitekturnih faz, ki zajemajo širok nabor obveznih in dodatnih podvsebin.

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh korakih, od priprave prvih idejnih zasnov in pridobitve gradbenega dovoljenja do priprave načrtov za gradnjo in nadzora pri izvedbi ter izvedenega, sodelovanju do vseljivega objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja.

POTEK NOVOGRADNJE SKOZI 6 FAZ

PRIMERI PROJEKTOV NOVOGRADNJE

Z VAMI PRI VSAKEM KORAKU

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh opisanih korakih, od priprave prvih idejnih zasnov, do pridobitve uporabnega dovoljenja.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl