fbpx

Novogradnja

Novogradnja je eden izmed najobsežnejših arhitekturnih posegov v prostor, kar se odraža tako na njeni široki vsebini faz kot na njenem časovnem okvirju.

Pri novogradnji gre namreč za "... gradnjo, katere posledica je novo zgrajen objekt ali prizidava. Novo zgrajen objekt je objekt, ki je popolnoma zgrajen na novo in prej ni obstajal. Prizidava pa je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri."
(Vir: 3. člen Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017))

Sestavlja jo 6. glavnih arhitekturnih faz, ki zajemajo širok nabor obveznih in dodatnih podvsebin.

Pri AAb vam nudimo pomoč v vsaki fazi: od priprave prvih idejnih zasnov in pridobitve gradbenega dovoljenja preko priprave načrtov za gradnjo in nadzora pri izvedbi, vse do finalizacije vseljivega objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja.

POTEK NOVOGRADNJE SKOZI 6 FAZ

PRIMERI PROJEKTOV NOVOGRADNJE

Z VAMI PRI VSAKEM KORAKU

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh opisanih korakih, od priprave prvih idejnih zasnov, do pridobitve uporabnega dovoljenja.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl