fbpx

This website and its content is copyright of AtelierAbroad - © AtelierAbroad 2020. All rights reserved.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited.

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Novogradnja

Novogradnja je eden izmed najobsežnejših arhitekturnih posegov v prostor, kar se odraža tako na njeni široki vsebini faz kot na njenem časovnem okvirju.

Pri novogradnji gre namreč za "... gradnjo, katere posledica je novo zgrajen objekt ali prizidava. Novo zgrajen objekt je objekt, ki je popolnoma zgrajen na novo in prej ni obstajal. Prizidava pa je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri."
(Vir: 3. člen Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017))

Sestavlja jo 6. glavnih arhitekturnih faz, ki zajemajo širok nabor obveznih in dodatnih podvsebin.

Pri AAb vam nudimo pomoč v vsaki fazi: od priprave prvih idejnih zasnov in pridobitve gradbenega dovoljenja preko priprave načrtov za gradnjo in nadzora pri izvedbi, vse do finalizacije vseljivega objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja.

POTEK NOVOGRADNJE SKOZI 6 FAZ

timeline_pre_loader
Priprava na IDZ – idejno zasnovo
IDZ – idejna zasnova
DGD – Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
PZI – Projekt za izvedbo
Nadzor med gradnjo
PID – Projekt izvedenih del

PRIMERI PROJEKTOV NOVOGRADNJE

Z VAMI PRI VSAKEM KORAKU

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh opisanih korakih, od priprave prvih idejnih zasnov, do pridobitve uporabnega dovoljenja.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelierabroad/atelierabroad.archi/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl