fbpx

This website and its content is copyright of AtelierAbroad - © AtelierAbroad 2020. All rights reserved.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited.

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Novogradnja

Nudimo celostno arhitekturno načrtovanje in vodenje projekta (pridobitev dokumentacije, gradbeno dovoljenje, vse faze načrtovanja in izvedbo ter nadzor).

Arhitekturno projektiranje je kompleksen proces snovanja in načrtovanja arhitekturnega objekta ali njegove širše okolice. Proces projektiranja je praviloma timsko delo, zato se za vsak projekt, ki ga prejmemo, povežemo z našo mednarodno in čezoceansko ekipo in poskrbimo za najvišjo raven kvalitete.

V sodelovanju s strokovnjaki drugih strok kot so inženirji gradbeništva in strojnimi inženirji pa se povežemo v času gradnje, s čimer zagotovimo kvalitetno zaključeno celoto. Našim zunanjim partnerjem zaupamo in smo ponosni na naše dolgotrajno sodelovanje.

Podrobnosti sodelovanja in strokovna faznost projekta opisano spodaj.

BREZPLAČEN INFORMATIVNI IZRAČUN

Vas zanima informativni izračun za vaš primer? Pokličite 041-566-554 ali Pošljite povpraševanje!

timeline_pre_loader
POTEK SODELOVANJA

2. Preverba projektnih pogojev

Pri novogradnji je potrebno poleg naročnikovih želja upoštevati tudi projektne pogoje, zapisane v javno dostopnem OPPNja (op.p. Občinski Podrobni Prostorski Načrt; v kolikor za izbrano lokacijo ni predpisanega OPPN projekta, se preveri OPN dokuemntacija) in preko morebitnih dodatnih detajlov, zapisanih v Lokacijski informaciji.

3. Idejna zasnova

Za vas pripravimo idejne rešitve, ki so izrisane na podlagi vaših želja in našega strokovnega mnenja. Idejno zasnovo nato skupaj preko sestankov uskladimo do stopnje, pri kateri boste z njo popolnoma zadovoljni.

4. Vizualizacije

Ob potrditvi ene ali večih tlorisnih rešitev, za vas na željo pripravimo realistične vizualizacije novega prostora. Preko vizualizacije lahko skupaj dorečemo izbor materialov, kosovnega pohištva in razsvetljave.

5. Pridobitev DGD

Pri novogradnji je potrebno priskrbeti Gradbeno Dovoljenje. Zanj pripravimo vso potrebno dokumentacijo in na željo naročnika, v njegovem imenu vložimo vlogo (op.p. potrebno pooblastilo).

6. Priprava tehnične dokumentacije

Po uspešni potrditvi željenih sprememb, poskrbimo, da se projekt podpre z vodilno mapo, ki vsebuje vse relavantne tehnične načrte in detajle. V kolikor za prenovo ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, na željo stranke pripravimo še Popis Gradbeno-Obrtniških del.

STROKOVNE FAZE

V času gradnje ali prenove se boste srečali z različnimi strokovnimi izrazi za poimenovanje posamičnih faz, ki vas ločijo do vašega novega sanjskega prostora.

Za lažje razumevanje kratkic kot npr IZP, PZI, DGD ipd., smo za vas pripravili smiselno strnjene obrazložitve, kaj lahko pričakujete od posamične faze ter s kakšnimi koraki dosegamo uspešne zaključke le-teh.

BREZPLAČEN INFORMATIVNI IZRAČUN

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelierabroad/atelierabroad.archi/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl