fbpx

Legalizacija objekta

Junija 2018 je slovenska zakonodaja sprejela nove zakone glede legalizacije gradnj, ki so se izvajala brez ali v nasprostju s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Z uspešno legalizacijo za objekt pridobimo tako gradbeno, kot tudi uporabno dovoljenje.

Pri AAb smo vam na voljo za vodenje celotnega upravnega postopka, ki ga zajemata dva glavna koraka; s prvim preverimo, ali je vaš objekt možno legalizirati, saj obstajajo pravne in tehnične omejitve, ki lahko onemogočijo pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. Z drugim pa pripravimo celotno upravno-tehnično dokumentacijo za oddajo vloge in v celimo vodimo upravni postopek vse do pridobitve pravnomočne odločbe o legalizaciji.

Koraki pri sodelovanju z AAb

Z VAMI PRI VSAKEM KORAKU

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh opisanih korakih, od priprave prvih idejnih zasnov, do pridobitve uporabnega dovoljenja.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl