fbpx

This website and its content is copyright of AtelierAbroad - © AtelierAbroad 2020. All rights reserved.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited.

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Legalizacija objekta

Junija 2018 je slovenska zakonodaja sprejela nove zakone glede legalizacije gradnj, ki so se izvajala brez ali v nasprostju s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Z uspešno legalizacijo za objekt pridobimo tako gradbeno, kot tudi uporabno dovoljenje.

Pri AAb smo vam na voljo za vodenje celotnega upravnega postopka, ki ga zajemata dva glavna koraka; s prvim preverimo, ali je vaš objekt možno legalizirati, saj obstajajo pravne in tehnične omejitve, ki lahko onemogočijo pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. Z drugim pa pripravimo celotno upravno-tehnično dokumentacijo za oddajo vloge in v celimo vodimo upravni postopek vse do pridobitve pravnomočne odločbe o legalizaciji.

Koraki pri sodelovanju z AAb

1. Predpriprava na legalizacijo

Cilj: poročilo in izdaja Mnenja o možnosti legalizacije objekta ter okvirni oceni stroškov

Vsebina faze:

  • pregled obstoječe dokumentacije,
  • pregled projektnih pogojev,
  • priprava poročila in izdaja Mnenja o možnosti legalizacije objekta objekta -priprava,
  • poročilo o Okvirni oceni stroškov.

2. Legalizacija objekta

Cilj: pridobitev pranomočnega gradbenega in uporabnega dovoljenja

Vsebina faze:

  • ogled lokacije in posnetek stanja,
  • priprava upravno-tehnične dokumentacije za legalizacijo objekta,
  • pridobitev mnenj pristojnih mnenjedajalcev,
  • priprava vodilne mape,
  • oddaja vloge na pristojno upravno enoto,
  • vodenje postopka na upravni enoti do pridobitve pranomočnega gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Z VAMI PRI VSAKEM KORAKU

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh opisanih korakih, od priprave prvih idejnih zasnov, do pridobitve uporabnega dovoljenja.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelierabroad/atelierabroad.archi/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl