fbpx

This website and its content is copyright of AtelierAbroad - © AtelierAbroad 2020. All rights reserved.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited.

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Dobro je vedeti

V času gradnje ali prenove se boste srečali z različnimi strokovnimi izrazi za poimenovanje posamičnih faz, ki vas ločijo do vašega novega sanjskega prostora.

Za lažje razumevanje kratkic kot npr IZP, PZI, DGD ipd., smo za vas pripravili smiselno strnjene obrazložitve, kaj lahko pričakujete od posamične faze ter s kakšnimi koraki dosegamo uspešne zaključke le-teh.

STROKOVNE FAZE

IZP - Idejna Zasnova Projekta

Tlorisna definicija prostorov in opreme
Vsaj dva, med seboj pravokotna karakteristična prereza
Vsaj dve karakteristični fasadi
3D Vizualizacije

DGD - Pridobitev Gradbenega Dovoljenja

Tehnično poročilo
Izkaz skladnosti predvidene gradnje s prostorskimi akti
Vodilna mapa z grafičnimi podlogami
Pomoč pri pridobivanju mnenj in obvezne dokumentacije za GD
Mnenja in izkazi

Brezplačen informativni izračun

Vas zanima informativni izračun za vaš primer? Pokličite 041-566-554 ali Pošljite povpraševanje!

PZI - Projekt za Izvedbo Del

Vodilna mapa z grafičnimi podlogami in tehničnimi detajli izvedbe
Izris vodovodnih in elektro instalacij
Mizarski izris unikatnega pohištva
Izbor kosovnega pohištva
Popis gradbeno obrtniških del

PID - Projekt Izvedenih Del

Tehnično poročilo
Vodilna mapa s tehničnimi načrt izvedebnih del

Opomba: Projekt izvedenih del se pripravlja v primeru, da se je projekt relavantno spremenil po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Vsa odstopanja se  vrišejo, da se lahko pridobiti uporabno dovoljenje za končan projekt.

Atelier-Abroad-PID-faza

Faza preverjanja

Skladnost s prostorskimi akti
Območja omejitev in varovanj
Skladnost z dopustnostjo dejavnosti
Morebitne bodoče spremembe prostorskih aktov
Skladnost gradnje z veljavno gradbeno zakonodajo

Ocena in Poročilo

Izdelamo poročilo možnosti legalizacije po veljavni zakonodaji Izdamo oceno možnosti legalizacije z morebitnimi dodatnimi pogoji

Brezplačen informativni izračun

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelierabroad/atelierabroad.archi/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl